بزرگی: حکمی در مورد ایثارگران در لایحه برنامه ششم توسعه وجود نداشت

به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، محسن بزرگی در نشست بررسی کارشناسی قوانین ایثارگری در برنامه هفتم توسعه در کارگروه حقوقی تشکل های شاهد و ایثارگر گفت: در دولت سابق زمانی که لایحه برنامه ششم توسعه تدوین می‌شد، میزان احکامی که در خصوص ایثارگران در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود، صفر بود...