معرفی

اساسنامه

    اساسنامه موسسه معاضدت قضایی و توسعه خدمات حقوقی کوثر             مقدمه: تبصره ۱۰ ماده واحده‌ی بودجه سال 1401 بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 22/12/1400 هیئت محترم امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران مقرر نموده است : «در اجرای سیا...

مدیران

نمودار سازمانی