درباره بنیاد

بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهادی است انقلابی که در اجرای فرمان رهبر کبیر و بنیانگذر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ و در پی موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر ادغام سه نهاد انقلابی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است که امور آن طبق مقررات و قو...

ساختار سازمانی

چارت سازمانی معاونت حقوقی و امور مجلس معاون حقوقی و امور مجلس مشاورین معاون موسسه معاضدت قضایی و توسعه خدمات حقوقی کوثر

درباره معاونت

معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از معاونتهای شش گانه بنیاد شهید است که بعنوان رابط و تنظیم‌گر روابط بنیاد با قوای سه‌گانه بوده با دارا بودن سه اداره کل وظایف مهمی را بر عهده دارد.ساختار سازمانی متناظر این معاونت در استانها، اداره حقوقی استان می باشد که در کنار دفاع از دعاوی له و علیه بنیاد، وظیفه ارائه خدمات معاضدت قضایی به آن بخش از جامعه هدف که مشمول دریافت این خدمات ...

تاریخچه