نشست رییس دفتر حمایت قضایی ایثارگران سپاه با معاون حقوقی و امورمجلس بنیاد شهید برگزار شد

نشست رییس دفتر مرکزی حمایت قضایی ایثاگران و معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد و رییس دفتر مرکزی حمایت قضایی ایثاگران سپاه موضوعات مربوط به خدمت رسانی بهتر به ایثارگران مطرح شد.

محسن بزرگی در این نشست که در دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد برگزار شد، با تاکید بر حمایت از ایثارگران در موضوعات و مسائل قضایی خاطرنشان کرد: برای حمایت قضایی بهتر از این عزیزان، تفاهم نامه ای بین معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ايثارگران و دفتر حمایت قضایی از ایثارگران سپاه منعقد می شود.