معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:

بزرگی: برنامه عملیاتی مصوب طبق زمان بندی اجرا شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، محسن بزرگی روز سه شنبه در جلسه شورای مدیران کل و مشاوران این معاونت در خصوص برنامه عملیاتی ۱۴۰۲ در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس، افزود: ادارات کل ستادی معاونت و همه متناظرین و مدیران کل استان ها باید نسبت به برنامه عملیاتی مصوب سال جاری پایبند باشند و آن را به دقت اجرا کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: برنامه عملیاتی مصوب ۱۴۰۲ باید دقیق و طبق زمان بندی اجرا و در سامانه ثبت شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، محسن بزرگی روز سه شنبه در جلسه شورای مدیران کل و مشاوران این معاونت در خصوص برنامه عملیاتی ۱۴۰۲ در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس، افزود: ادارات کل ستادی معاونت و همه متناظرین و مدیران کل استان ها باید نسبت به برنامه عملیاتی مصوب سال جاری پایبند باشند و آن را به دقت اجرا کنند.

وی ادامه داد: اقدامات مندرج در برنامه عملیاتی باید موثر و طبق زمان بندی اجرایی و در موعد مقرر خوداظهاری در سیستم پایش برنامه ثبت شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید اظهار کرد: برابر دستور معاون محترم رئیس جمهور و ریاست معزز بنیاد، اقدامات برنامه عملیاتی نه با هدف رفع تکلیف بلکه باید با نگاه اثرگذاری مثبت بر خدمات رسانی به جامعه هدف اجرا شود.

بزرگی در این نشست همچنین با تاکید بر ضرورت آموزش مستمر روسای ادارات حقوقی استان‌ها، خواستار معرفی سایت lpisaar.ir به استان‌ها و بارگذاری اخبار، فعالیت‌ها و مرجعیت نشر قوانین و مقررات منقح مربوط به بنیاد شد.

براساس این گزارش، مدیران کل و مشاوران معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد پس از بحث، بررسی و تبادل نظر درخصوص برنامه عملیاتی ۱۴۰۲ مرتبط با این معاونت، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.