بازتاب حضور معاون حقوقی و پارلمانی بنیاد شهید در صحن علنی مجلس

محسن بزرگی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز گذشته (سه شنبه) در صحن علنی مجلس حضور یافت.

در این گزارش تصویری بازتاب خبر حضور ایشان در خبرگزاری ها نمایش داده می شود.