نخستین همایش سراسری معاونت حقوقی بنیاد آغاز شد

نخستین همایش سراسری مدیران و روسای ادارات حقوقی و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید در مشهد آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نخستین همایش سراسری مدیران و روسای ادارات حقوقی و رابطین کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران به ریاست محسن بزرگی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد همراه است.

 

مجتبی قاسمی مدیرکل دفتر حقوقی و معاضدت قضایی، رضا ریاحی سرپرست اداره کل دفتر امور مجلس و دولت، مه لقا احمدبگی رئیس اداره دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶، محمد یزدانی، حسین اسفندیار و حمید توسلی مشاوران معاون حقوقی و امور مجلس و روسای حقوقی و اعضای کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و مقامات بنیاد شهید استان خراسان رضوی در این همایش حضور دارند.

در این همایش هر اداره کل گزارش فعالیت‌های حوزه های مرتبط را ارائه می کنند.