با حکم معاون رئیس‌جمهور؛

محسن بزرگی رئیس دبیرخانه پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی شد

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حکمی محسن بزرگی را به ریاست دبیرخانه پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در حکمی محسن بزرگی معاون حقوقی و امور مجلس این بنیاد را با حفظ سمت، به‌عنوان رئیس دبیرخانه پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.

براساس این گزارش، در این حکم آمده است: نظر به قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ و همچنین براساس مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ در خصوص تعیین بنیاد شهید و امور ایثارگران بعنوان متولی اصلی پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی با هماهنگی وزارت دادگستری وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری به موجب این حکم و با توجه به وظایف سازمانی و ذاتی آن معاونت و تعهد، دانش و تجربیات ارزشمند جنابعالی به عنوان رئیس دبیرخانه پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردید. 

 

رئیس بنیاد شهید در ادامه این حکم آورده است: در این راستا لازم است براساس قانون و با همکاری نزدیک سایر دستگاههای عضو و با بهره مندی از ظرفیت های تخصصی موجود، زمینه تحقق اهداف کلان بنیاد و سیاستهای کلی نظام در چارچوب اولویتهای ذیل فراهم گردد:

۱- تصویب آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی علیه جمهوری اسلامی در هیئت وزیران

۲- حضور فعال در کمیسیونهای تخصصی دولت به منظور دفاع مؤثر از لوایح مرتبط با حوزه قربانیان سلاح های شیمیایی 

۳- طرح دعاوی در دادگاههای بین المللی به منظور احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی

۴- همکاری در برگزاری کنگره،ها همایشها و نمایشگاههای بین المللی در راستای بازتاب رسانه ای حقانیت قربانیان سلاحهای شیمیایی در سطوح بین المللی با حوزههای مرتبط داخل و خارج بنیاد و

۵- ارائه گزارش سالانه از اقدامات صورت گرفته به اینجانب.