با حکم رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

مجتبی قاسمی رئیس دبیرخانه پیگیری حقوق مصدومین شیمیایی و قربانیان ترور شد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حکمی مجتبی قاسمی را به ریاست دبیرخانه پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در حکمی مجتبی قاسمی سرپرست معاون حقوقی و امور مجلس این بنیاد را با حفظ سمت، به‌عنوان رئیس دبیرخانه پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.

بر اساس این گزارش، در این حکم آمده است: نظر به قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ و همچنین براساس مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ در خصوص تعیین بنیاد شهید و امور ایثارگران بعنوان متولی اصلی پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی، همچنین قوانین الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه  دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۵ و الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات امریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۵ و مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۱ و با توجه به وظایف سازمانی و قانونی آن معاونت و نیز با عنایت به تعهد، دانش و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس دبیرخانه پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌گردید.

رئیس بنیاد شهید در ادامه این حکم آورده است: در این راستا لازم است براساس قانون و با همکاری نزدیک سایر دستگاه‌های عضو و با بهره‌مندی از ظرفیت های تخصصی موجود، زمینه تحقق اهداف کلان بنیاد و سیاست‌های کلی نظام در چارچوب اولویت‌های ذیل فراهم گردد:
۱. پیگیری تصویب آیین نامه اجرایی قوانین مرتبط در هیات وزیران و مراجع ذیصلاح شیمیایی علیه جمهوری اسلامی در هیئت وزیران 
۲. حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی دولت به منظور دفاع مؤثر از لوایح مرتبط با حوزه مصدومین شیمیایی و قربانیان ترور
۳. پیگیری ساختار و تخصیص بودجه مورد نیاز برای انجام ماموریت های قانونی
۴. طرح دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی به منظور احقاق حقوق مصدومین شیمیایی و قربانیان ترور
۵. همکاری در برگزاری کنگره‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی در راستای بازتاب رسانه‌ای سطح جهانی با حوزه‌های مرتبط داخل و خارج بنیاد
۶. تعامل و همکاری با دستگاه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و سایر مراجع ذی‌مدخل
۷. ارائه گزارش سالانه از اقدامات صورت گرفته به اینجانب.