با حکم معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید

عبدالملکی سرپرست اداره کل حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید شد

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حکمی مصطفی عبدالملکی را به سمت سرپرست اداره کل حقوقی و معاضدت قضایی این بنیاد منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مصطفی عبدالملکی که تا پیش از این رئیس اداره معاضدت قضایی و سپس معاون مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران بود، با حکم محسن بزرگی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید، سرپرست اداره کل حقوقی و معاضدت قضایی شد.

در  حکم آقای بزرگی خطاب به عبدالملکی آمده است: نظر به تعهد و تجارب ارزنده و شایستگی‌های علمی و عملی جنابعالی به این سمت منصوب می‌شوید تا با دقت و جدیت نسبت به ساماندهی موضوعاتی که به جنابعالی ارجاع خواهد شد، اقدام نمایید.