عملکرد اداره کل مجلس و دولت بنیاد شهید با حضور مدیرکل ارزیابی معاونت پارلمانی رییس جمهور ارزیابی شد

عملکرد اداره کل امور مجلس و دولت بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور معاون نظارت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ارزیابی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نشست ارزیابی سالانه اداره کل امور مجلس و دولت بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور محسن بزرگی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید، عطاءالله سلطانی صبور مدیرکل نظارت و ارزیابی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، امید چوپانکاره مدیرکل امور مجلس و دولت بنیاد و  برخی مدیران و کارشناسان حوزه در این اداره کل برگزار شد.

در این نشست کارشناسان و مدیران اداره کل امور مجلس و دولت معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از عملکرد یک ساله این اداره کل و فعالیت های متنوع در حوزه تصویب بودجه ۱۴۰۳، قانون برنامه هفتم توسعه و استیفای به حق امور ایثارگران در برنامه هفتم توسعه را ارائه کردند.

 

دیدارهای مختلف نمایندگان مجلس با ریاست بنیاد و معاون حقوقی امور مجلس و سایر معاونین و همچنین گزارشی از جلسات کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون های تخصصی، کمیسیون آموزش، کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق در چند ماه قبل به ویژه دو ماه گذشته که‌ در حوزه بودجه ۱۴۰۳ انجام شده بود هم به استماع مسئولان در معاونت نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت پارلمانی رئیس جمهور رسید که این مسئولان از عملکرد پارلمانی امور مجلس و دولت بنیاد شهید و امور ایثارگران ابراز رضایت داشتند.

 مسئولان حوزه نظارت و ارزیابی ریاست جمهوری در نشست اعلام کردند بازخورد و عملکرد اداره کل امور مجلس و دولت بنیاد شهید نسبت به قبل بهتر و پربارتر بوده است و امید می رود این اداره کل، جزء دستگاه‌های برتر در حوزه پارلمانی دولت باشد.