سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران مشخص شد

سقف خرید یا ساخت مسکن ایثارگران در قالب مصوبه<اصلاح ماده ۳ آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا معین و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۲ هیات وزیران درخصوص «اصلاح ماده ۳ آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» طی نامه مورخ آبان سالجاری را ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش؛ هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۵۹۳۱/۰۲/۴۰۰ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد.

ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت ۵۳۲۸۷هـ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

در این ماده آمده است: سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۲ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، شش میلیارد، مراکز استانها پنج میلیارد، سایر شهرستان‌ها چهار میلیارد، روستاها سه میلیارد ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان با نرخ چهار درصد (۴٪) با مدت بازپرداخت بیستَ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن همانند سنوات گذشته تعیین می‌شود.

بر اسای تبصره ۷ ماده ۳ آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند ۵۰۰۰ فقره تسهیلات بانکی از محل سهمیه سال ۱۴۰۲ را برای ایثارگران دهک‌های پایین درآمدی که در سنوات گذشته از این تسهیلات استفاده کرده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۱ تسویه نموده‌اند و در حال حاضر فاقد مسکن و یا دارای مسکن نامناسب یا نامتعارف باشند به شرط خرید یا ساخت مسکن تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط جهت خرید و ساخت معرفی نماید.

نامناسب و نامتعارف بودن مسکن در چهارچوب دستورالعملی است که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌گردد.