معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به کرمان

جلسه شورای «تشخیص مصادیق» جانبازی به زودی برگزار خواهد شد

تیم پزشکی به‌زودی برای غربالگری اولیه و بررسی مستندات پزشکی در کرمان مستقر خواهند شد و تعداد جانبازان بعد از بررسی فرم «تشخیص مصادیق» اعلام می شوند.

محسن بزرگی معاون حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی  حیات؛ درباره اقدامات پیش رو در سفر به کرمان گفت: به نمایندگی از دکتر قاضی‌زاده هاشمی به کرمان آمدم و هدف از سفر بیشتر ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های پزشکی قانونی، بیمارستانها، بنیاد شهید و امور ایثارگران، استانداری و سایر هماهنگی‌های مورد نیاز انجام شده است. کندی اقدامات برخی دستگاه‌ها با هماهنگی های صورت گرفته برطرف شده و ماموریت محوله از سوی ریاست بنیاد به سرعت در حال انجام است.

وی ادامه داد: مقدمات مربوط به تشخیص شهدا و جانبازان حادثه تروریستی کرمان با سرعت و با هماهنگی دستگاه ها در حال انجام است؛ تیم کمیسیون پزشکی از تهران فراخوانده شده و مدارک توسط آنها غربالگری می شود. همچنین در روزهای آتی شورای «تشخیص مصادیق» تشکیل جلسه خواهد داد.

بزرگی گفت: وضعیت تعدادی از جانبازان حادثه تروریستی کرمان باید در کمیسیون پزشکی قبل از شورای تشخیص مصادیق بررسی شود. این گروه افرادی هستند که جراحات سطحی داشته یا جراحات آنان اثر مستمر ندارد. 

معاون حقوقی بنیاد شهید و امورایثارگران تشریح کرد: تعداد دقیق شهدا و جانبازان هنوز به شکل دقیق مشخص نیست و آمار در روزهای آتی متغیر خواهد بود. تقریبا 8 نفر دیگر در آی سی یو بستری هستند و وضعیت دقیق آنان را باید تیم پزشکی مشخص کند. از 284 نفر که در بیمارستان بستری بودند تعداد 52 نفر هنوز بستری هستند.