برپایی نشست شورای حقوقی در معاونت حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نشست شورای حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور اعضای این شورا در معاونت حقوقی و امور مجلس این بنیاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست شورای حقوقی نمایندگانی از دولت، قوه قضاییه و خود بنیاد شهید حضور داشتند.

در این نشست مواد ۴۱ و ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط اعضای شورای حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

براساس این گزارش ماده ۴١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های شاهد و خانواده جانبازان ۷۰درصد اختصاص دارد که در ماده ۴۱ آمده است: جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های شاهد و خانواده جانبازان ۷۰درصد در صورت مسافرت داخلی از طریق هر یک از شرکت‌های خصوصی و دولتی هواپیمایی، راه آهن و کشتیرانی با ارائه کارت ایثارگری یا معرفی نامه بنیاد از پرداخت ۵۰درصد هزینه بلیت مسافرت معاف می باشند.