معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید اعلام کرد

اختصاص اعتبار ۲۰ میلیاردی برای تجهیز مجتمع ایثار و ۱۰ میلیاردی برای ساماندهی گلزار شهدای هرمزگان

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان مصوبات مربوط به بنیاد در دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور به هرمزگان گفت: در این دور از سفر ۲۰ میلیارد تومان برای توسعه و تجهیز مجتمع توانبخشی ایثار اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، محسن بزرگی در بندرعباس با تشریح مصوبات سفر رئیس جمهور در استان هرمزگان و با اشاره به اینکه در سفرهای استانی منابعی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده می‌شود تا با سرعت بیشتر، عقب ماندگی‌ها جبران و پیشرفت حاصل شود، گفت: در راستای دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان هرمزگان و با توجه به مفاد جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ در خصوص بررسی طرح های پیشنهادی استان مقرر شد؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اجرا و انجام توافقات در برخی پروژه ها اقدام کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید یکی از این موارد را اختصاص مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز مجتمع توانبخشی ایثارگران به نسبت مساوی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید امور ایثارگران عنوان و اظهار کرد: همچنین قرار شد مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای ساماندهی گلزار شهدای استان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اختصاص داده شود.

وی افزود:  مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای تجهیز خانه ایثار جهت نگهداری ایثارگران و خانواده های سالمند شهدای استان به ترتیب مبلغ ۵ میلیارد تومان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تخصیص یابد.

به گفته بزرگی، برای تامین تجهیزات توانبخشی و پزشکی ایثارگران و خانواده های شهدای استان به ترتیب مبلغ ۵ میلیارد تومان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و مبلغ ۵ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بودجه درنظر گرفته شد.

معاون بنیاد شهید در ادامه به تخصیص ۱۰ درصد سهمیه تسهیلات اشتغال استان برای اینار گران استان با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران (موضوع بند ب ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه) و اختصاص ۵ درصد سهمیه نهضت ملی مسکن استان به ایثارگران استان با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد.