تصویب‌نامه درخصوص اصلاح ماده ۳ آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

تصویب‌نامه درخصوص اصلاح ماده ۳ آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

بنیاد شهید و امور ایثارگران – سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۵۹۳۱/۰۲/۴۰۰ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:

ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت ۵۳۲۸۷هـ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

ماده ۳- سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۲ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، شش میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال، مراکز استانها پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال، سایر شهرستان‌ها چهار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال، روستاها سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان با نرخ چهار درصد (۴٪) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن همانند سنوات گذشته تعیین می‌شود.

تبصره ۷- بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند (۵۰۰۰) فقره تسهیلات بانکی از محل سهمیه سال ۱۴۰۲ را برای ایثارگران دهک‌های پایین درآمدی که در سنوات گذشته از این تسهیلات استفاده کرده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۱ تسویه نموده‌اند و در حال حاضر فاقد مسکن و یا دارای مسکن نامناسب یا نامتعارف باشند به شرط خرید یا ساخت مسکن تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط جهت خرید و ساخت معرفی نماید نامناسب و نامتعارف بودن مسکن در چهارچوب دستورالعملی است که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌گردد.