جزئیات آیین نامه تسهیلات خودروی ایثارگران

هیئت دولت پیشنهاد بنیاد شهید در خصوص تسهیلات مربوط به خودروی ایثارگران و مقررات واردات خودرو خارجی را بررسی و به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی واگذاری تسهیلات خودرو داخلی و واردات خودرو خارجی جانبازان را به تصویب رسانید.

معافیت کامل از پرداخت سود بازرگانی، تکلیف بانک مرکزی به تخصیص ارز، تعیین ارزش و قیمت خودرو وارداتی در سه گروه ۳۵۰۰۰ یورو، ۳۰۰۰۰ یورو و ۲۵۰۰۰ یورو، امکان ورود خودروهای کارکرده برای جانبازان بالای ۵۰٪ و نیز تسهیلات قرض الحسنه ۲۵۰ میلیون تومانی برای سایر مشمولان (ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران) از ویژگیهای اصلی این آیین‌نامه است.

در ماده دو آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آمده است که ملاک درصد جانبازی، نوع جانبازی (جسمی-حرکتی) و معلولیت نظریه کمیسیون پزشکی بنیاد است.

همچنین بر اساس ماده ۳ این آیین‌نامه بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فهرست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت به وزارت صمت اعلام نماید.

آنطور که در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ذکر شده وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و بر اساس ظرفیتهای اعلامی توسط شرکت، زمان‌بندی تحویل (نوبت‌دهی) را به نحوی که کلیه خودروها تا پایان سال ۱۴۰۲ به مشمولین تحویل شود اعلام کند.

در  ماده ۵ این آیین‌نامه آمده است که در صورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد و واریز وجه خودرو به شرکت ورثه متوفی، قائم‌مقام ایشان در تکمیل فرآیند واگذاری خودرو و تحویل آن می‌باشند.

بانک مرکزی طبق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانکهای عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) به میزان مندرج در این آیین‌نامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴) در وجه شرکت اقدام نماید. مبدأ شروع اقساط تسهیلات یک ماه پس از تحویل خودرو می‌باشد.

همچنین بر اساس ماده ۷ این آیین‌نامه مشمولین می‌توانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود. 

در تبصره ماده ۷ نیز آمده است که مشمولین واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند.

ماده ۸ این آیین‌نامه  بر این نکته تاکید دارد که استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خارج از چهارچوب این آیین‌نامه مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود. 

در ماده ۹ این آیین‌نامه ذکر شده است که بانک مرکزی مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانکهای عامل و وزارت صمت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکتها در این آیین‌نامه می‌باشد.

در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آمده اولویت واگذاری خودروی داخلی به مشمولین مطرح شده است که بر این اساس مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات بهای خودرو را نقداً پرداخت نمایند؛ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵) الی چهل و نه درصد (۴۹) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال ۱۴۰۱؛ آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند؛ فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند و نهایتا همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند مشمول این آیین نامه خواهند شد.

در ماده ۱۱ این آیین‌نامه نیز ذکر شده که متقاضیان خودروی داخلی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یا بند (ی) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور استفاده کرده اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی‌باشند.

همچنین در ماده ۱۲ آیین‌نامه مذکور آمده است که شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت صمت، اسامی و مشخصات مشمولین را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص‌یافته به بانک عامل تعیین‌شده ارسال و حداکثر ظرف دو ماه پس از واریز صددرصد (۱۰۰%) بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام نماید.

طبق ماده۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آمده مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است، به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص می‌یابد. میزان تسهیلات اعطایی به هر کدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو می‌باشد. پرداخت باقی‌مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است. بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت، پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.

همچنین ماده ۱۴ این آیین‌نامه تاکید دارد که به منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین قانونی، بانک عامل می‌تواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است.

در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آمده در صورت هرگونه تأخیر در تحویل، ملاک قیمت‌گذاری خودرو، آخرین قیمت اعلامی توسط شرکت قبل از سررسید تاریخ نوبت تحویل است و شرکت نمی‌تواند بهای بیشتری را مطالبه نماید.

طبق ماده ۱۶ این آیین‌نامه شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل، نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.

طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور وزارت صمت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تأیید وزارت صمت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان ایثارگر (با معرفی بنیاد) به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو اقدام نماید که شرایط در نظر گرفته شده در این حوزه عبارتند از ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدآ برای جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) (دو پا یا دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع) تا سقف سی و پنج هزار (۰۰۰ر۳۵) یورو، سایر جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) تا سقف سی‌هزار (۰۰۰ر۳۰) یورو و برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا شصت و نه درصد (۶۹%) تا سقف بیست و پنج هزار (۰۰۰ر۲۵) یورو (سیف) باشد. همچنین مشمولینی که ظرف (۱۰) سال گذشته از هیچ گونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده‌اند، در اولویت قرار دارند. 

در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آمده مشمولین از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب‌سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ معاف می‌باشند.

در ماده ۱۹ این آیین‌نامه نیز آمده که بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکتهای خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت با اولویت تخصیص از منابع ارزی (جهت واردات) وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

همچنین در ماده ۲۰ آیین‌نامه مذکور ذکر شده است که مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال حق فروش رسمی، عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است. 

نهایتا در ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آمده بر این نکته تاکید شده است که در صورت ابهام در فرآیند اجرای این آیین‌نامه مطابق نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور عمل خواهد شد.

متن کامل این آیین‌نامه در اینجا قابل مشاهده است